Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Έξυπνες ατάκες

-Οι παντρεμένοι ζουν περισσότερο από τους εργένηδες. Θα προτιμούσαν όμως να ζουν λιγότερο.
-Όλοι είμαστε ίσοι. Απλώς μερικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους!
-Όποιος βιάζεται βρίσκει την καλύτερη θέση.
-Όποιος είναι πολύ μορφωμένος είναι παραμορφωμένος.
-Όργια τέλος, φαΐ τέλος, Κάπνισμα τέλος, ποτό τέλος, ναρκωτικά τέλος, χαρτιά
-τέλος, ξενύχτι τέλος, κλεψιές τέλος. Αδικίες τέλος. Γαμώτο, με στενεύει το φωτοστέφανο.....
-Όσο δουλεύεις πάνω στη λύση ενός προβλήματος, βοηθά πάντα να ξέρεις την απάντηση
-Όταν αντιγράφεις κάποιον λέγεται "κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας", όταν αντιγράφεις πολλούς μαζί λέγεται "έρευνα".

-Όταν πεθάνω θα πάω στον παράδεισο γιατί την κόλαση την έζησα εδώ.
-Όταν τα φτιάχνεις με κάποια, μην γράφεις το όνομά της παντού. Όταν χωρίσετε θα βαρεθείς να σβήνεις.
-Όταν το σύστημα καταστρέφει κάθε τι που το βλάπτει, τότε το κάθε τι βλάπτει το σύστημα
-Όχι, δεν πρέπει να ενθουσιαστείς που έφτιαξες σε τρεις μόνο μήνες το παζλ που έλεγε από 2 έως 4 έτη.
-Πάνω από τρία τινάγματα θεωρείται μαλακία.
-Παρακαλώ μην ρίχνετε τα τσιγάρα σας στην λεκάνη. Βρέχονται και μετά ανάβουν δύσκολα. Πεθαίνουμε μόνο μία φορά αλλά κρατάει πολύ.
-Ποτέ δεν κατάλαβα τι είναι αληθινή ευτυχία, παρά μόνο όταν παντρεύτηκα. Tότε όμως ήταν πολύ αργά.
-Ποτέ μη χτυπάς άνθρωπο με γυαλιά. Χτύπα τον με ένα μπαστούνι του μπέηζμπολ.
-Ποτέ μην αφήνεις γι' αύριο αυτό που οι άλλοι μπορούν να κάνουν για σένα σήμερα.
-Ποτέ μην δώσεις σταφύλια σε μεθυσμένο. Μπεκρής είναι ο άνθρωπος, όχι χαπάκιας.
-ΠΡΟΣΟΧΗ, κυκλοφορούν κνίτες με πολιτικά.
-Προτιμώ μια αλεπού από μια γυναίκα. Δεν μιλάει και έχει ήδη γούνα.
-Όταν παίρνεις λάθος τηλέφωνο ποτέ δεν είναι κατειλημμένο.
-Τα λεφτά είναι ακριβώς όπως το σεξ. Δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο αν δεν τα έχεις και σκέφτεσαι όλα τα άλλα αν τα έχεις.
-Τα πάντα ήταν διαφορετικά πριν αλλάξουν όλα.
-Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή είναι ή ανήθικα, ή παράνομα ή παχαίνουν.
-Τελικά κατάφερα να πλησιάσω την γυναίκα με την οποία ήμουν ερωτευμένος τόσο καιρό και ανακάλυψα ότι έχουμε ακριβώς τα ίδια γούστα, τρελαινόμαστε και οι δυο για γυναίκες.
-Τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν βάζεις τους άλλους να το κάνουν για σένα!
-Το άθροισμα της ομορφιάς και της εξυπνάδας είναι πάντα σταθερό.

2 Responses to “Έξυπνες ατάκες”

Ανώνυμος είπε...

Οι διπλωμάτες κάνουν τον απολογισμό τους
…………………….
3. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια στηρίξαμε όλες τις εισηγήσεις της Διοίκησης που πληρούσαν αξιοκρατικά κριτήρια στις μεταθέσεις συναδέλφων. Υπερασπιστήκαμε την υπόληψη όσων συναδέλφων κινδύνευε η ομαλή υπηρεσιακή τους ανέλιξη από αυθαιρεσίες. Υπερασπιστήκαμε επίσης, το αυτονόητο δικαίωμα ελευθερίας της γνώμης συναδέλφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αποτρέποντας εξελίξεις που θα προσέβαλαν την υπηρεσιακή και προσωπική τους υπόληψη.

Χα χα χα χα χα χα χα

Ακολουθουν μεταφράσεις σε ξένες γλώσσες:

Diplomáticos hacen la cuenta
... ... ... ... ... ... ... ....
3. En Servicio Consejos apoya todas las recomendaciones de la Administración para cumplir con la transferencia de mérito a sus colegas. Defendió la reputación de los colegas arriesgaron sus servicios la adaptación progresiva de arbitrario. Defendió bien, el derecho natural a la libertad de compañeros de opinión en el ejercicio de sus funciones, para impedir los hechos que desafió el funcionario y reputación personal.

Ja ja ja ja ja ja ja

I diplomatici fanno il loro conto
... ... ... ... ... ... ... ....
3. Ne Consiglio di Servicio abiamo sostenuto tutte le raccomandazioni dell'amministrazione, per realizzare il trasferimento favorando il merito di colleghi. Habiamo difeso la reputazione dei colleghi rischiato il loro servizio il passaggio graduale dalle arbitrarie. Abbiamo difeso bene, il diritto naturale alla libertà di opinione dei colleghi nell'esercizio delle loro funzioni, impedendo gli sviluppi che ha contestato la reputazione personale.

Ja ja ja ja ja ja ja

Diplomatët bëjnë llogarinë e tyre
... ... ... ... ... ... ... ....
3. Në Shërbimit Këshillat mbështetur të gjitha rekomandimet e Administratës së për të përmbushur transferuar meritë për kolegët. Mbrojtur reputacionin e atyre kolegëve të rrezikuar shërbimin e tyre një progresion të qetë nga arbitrare. Mbrojti mirë, të drejtën e natyrshme për liri të kolegëve të mendimit në kryerjen e detyrave të tyre për të parandaluar zhvillime që kanë sfiduar reputacionin administrative dhe personale.
 
Ha ha ha ha ha ha ha!

Diplomaten machen ihrem Konto
... ... ... ... ... ... ... ....
3. Im Service unterstützt alle Räte den Empfehlungen der Verwaltung zu verdienen Transfer an Kollegen zu erfüllen. Verteidigte den Ruf der Kollegen riskierten ihr Service einen reibungslosen Übergang von willkürlich. Verteidigt gut, das natürliche Recht auf Meinungs-Kollegen in der Erfüllung ihrer Aufgaben, zu verhindern, dass die Entwicklungen der amtlichen und persönlichen Ruf in Frage gestellt.
 
Ha ha ha ha ha ha ha!

Diplomatlar onların haqq-hesab etmək
... ... ... ... ... ... ... ....
3. Service çirkin dostlara ləyaqət transfer yerinə yetirmək üçün bütün inzibati tövsiyələri dəstəklənmir. o həmkarları nüfuzuna Müdafiə hamar progresyonunu ixtiyari öz xidmət risked. yaxşı Müdafiə öz vəzifələrinin yerinə yetirilməsində həmkarları fikir azadlığı hüququ təbii ki, rəsmi və şəxsi nüfuzu etiraz inkişafları qarşısının alınmasına.
 
Ha ha ha ha ha ha ha!


... ... ... ... ... ... ... ....
3. בשנת שירות מועצות תמכו כל ההמלצות של המינהל למלא את ההעברה לזכות העמיתים. להגן על המוניטין של עמיתים אלה סיכנו את השירות שלהם התקדמות חלקה מ שרירותי. הגנו טוב, זכותו הטבעית של חופש עמיתים דעת בביצוע תפקידיהם, מניעת התפתחויות תיגר הרשמי המוניטין האישי.
 
חה חה חה חה חה חה חה!

Leave a Reply

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε ένα καθημερινό email με όλα τα νέα άρθρα

Related Posts with Thumbnails