Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010

103 διάσημοι σε ένα πίνακα


(klik στην εικόνα)

Μόνο ένας Έλληνας απεικονίζεται στον πασίγνωστο (και άγνωστης προέλευσης πίνακα)
Δείτε τον σε υψηλή ανάλυση εδώ και τα ονόματα των εικονιζόμενων παρακάτω, αφού πρώτα προσπαθήσετε να βρείτε όσους μπορείτε. Δείτε ποιοί είναι οι 103 παρακάτω ...1 Bill Gates, Microsoft founder

2 Homer, Greek poet

3 Cui Jian, Chinese singer

4 Vladimir Lenin, Russian revolutionary

5 Pavel Korchagin, Russian artist

6 Bill Clinton, former US President

7 Peter the Great, Russian leader

8 Margaret Thatcher, former British Prime Minister

9 Bruce Lee, martial arts actor

10 Winston Churchill, former British Prime Minister

11 Henri Matisse, French artist

12 Gengis Khan, Mongolian warlord

13 Napoleon Bonaparte, French military leader

14 Che Guevara, Marxist revolutionary

15 Fidel Castro, former Prime Minister and President of Cuba

16 Marlon Brando, actor

17 Yasser Arafat, former leader of Palastine

18 Julius Caesar, Roman emperor

19 Claire Lee Chennault, Second World War US Lieutenant

20 Luciano Pavarotti, singer

21 George W. Bush, former US President

22 The Prince of Wales

23 Liu Xiang, Chinese hurdler

24 Kofi Annan, former UN Secretary General

25 Zhang An (the painter)

26 Mikhail Gorbachev, former Russian leader

27 Li Tiezi (the painter)

28 Dante Alighieri, Florentine poet

29 Dai Dudu (the painter)

30 Pele, footballer

31 Guan Yu, Chinese warlord

32 Ramses II, Egyptian pharoah

33 Charles De Gaulle, French general

34 Albert Nobel, Swedish chemist, founder of Nobel prizes

35 Franklin Roosevelt, former US President

36 Ernest Hemingway, American novelist

37 Elvis Presley, American singer

38 Robert Oppenheimer, American physicist

39 William Shakespeare, English playwright

40 Wolfgang Amadeus Mozart, Austrian composer

41 Steven Spielberg, American film director

42 Pablo Picasso, Spanish painter

43 Marie Curie, physicist and pioneer of radioactivity

44 Zhou Enlai, first Premier of the People’s Republic of China

45 Johann Wolfgang Von Goethe, German writer

46 Laozi, Chinese philosopher

47 Marilyn Monroe, American actress

48 Salvador Dali, Spanish painter

49 Dowager Cixi, former ruler of China

50 Ariel Sharon, former Israeli Prime Minister

51 Qi Baishi, Chinese painter

52 Qin Shi Huang, former Emperor of China

53 Mother Teresa, Roman Catholic Missionary

54 Song Qingling, Chinese politician

55 Rabindranath Tagore, Indian poet

56 Otto Von Bismarck, German statesman

57 Run Run Shaw, Chinese media mogul

58 Jean-Jacques Rousseau, Swiss philosopher

59 Audrey Hepburn, Belgian-born actress

60 Ludwig Van Beethoven, German composer

61 Adolf Hitler, Nazi leader

62 Benito Mussolini, Italian fascist politician

63 Saddam Hussein, former President of Iraq

64 Maxim Gorky, Russian writer

65 Sun Yat-Sen, Chinese revolutionary

66 Den Xiaoping, Chinese revolutionary

67 Alexander Pushkin, Russian author

68 Lu Xun, Chinese writer

69 Joseph Stalin, former Soviet Union leader

70 Leonardo Da Vinci, Italian painter

71 Karl Marx, German philosopher

72 Friedrich Nietzche, German philosopher

73 Abraham Lincoln, former US President

74 Mao Zedong, Chinese dictator

75 Charlie Chaplin, British actor

76 Henry Ford, founder of Ford motor company

77 Lei Feng, Chinese soldier

78 Norman Bethune, Canadian physician

79 Sigmund Freud, Austrian psychiatrist

80 Juan Antonio Samaranch, former International Olympic Committee president

81 Chiang Kai Shek, Chinese general

82 Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom

83 Leo Tolstoy, Russian novelist

84 Li Bai, Chinese poet

85 Corneliu Baba, Romanian painter

86 Auguste Rodin, French artist

87 Dwight Eisenhower, former US President

88 Michael Jordan, American basketball player

89 Hideki Tojo, former Japan Prime Minister

90 Michelangelo, Italian Renaissance painter

91 Yi Sun-Sin, Korean naval commander

92 Mike Tyson, American boxer

93 Vladimir Putin, Russian Prime Minister

94 Hans Christian Andersen, Danish author

95 Shirley Temple, American actress

96 Albert Einstein, German physicist

97 Moses, Hebrew religious leader

98 Confucius, Chinese philosopher

99 Ghandi, Indian spiritual leader

100 Vincent Van Gogh, Dutch painter

101 Toulouse Lautrec, French painter

102 Marcel Duchamp, French artist

103 Behind George Bush is Osama bin Laden
blogotsarka.gr

No response to “103 διάσημοι σε ένα πίνακα”

Leave a Reply

Related Posts with Thumbnails